Tên sản phẩm: Từ điển tiếng Pháp (12 tháng)
Giá: 150,000 VND
Gần 200,000 từ và cụm từ. Bao gồm các bộ từ điển Từ điển Pháp – Việt; Từ điển Việt – Pháp; Từ điển tiếng Việt; Tra cứu từ điển.

GIỚI THIỆU TỪ ĐIỂN TIẾNG PHÁP

Gần 200,000 từ và cụm từ.

Bao gồm các bộ Từ điển:

- Từ điển Pháp – Việt

- Từ điển Việt – Pháp

- Từ điển tiếng Việt

home

Tra cứu từ điển

Giao diện hiển thị từ/cụm từ được dàn trải theo hàng ngang giúp người dùng dễ nhận biết và có các nhìn bao quát tổng thể tất cả các từ có liên quan.

- Tra cứu từ/cụm từ trong bảng danh sách từ vựng.

- Tra chéo giữa các bộ từ điển bằng cách double click vào từ tiếng Viết/Pháp cần tra

- Liệt kê nội/ngoại động từ; từ phản nghĩa; từ đồng âm; danh từ giống đực/cái…

- Phát âm toàn câu

- Có ví dụ cụ thể cho từng từ/cụm từ và câu thành ngữ hay được sử dụng

detail-tu

 

detail-danhtu

Chức năng tra cứu đặc biệt:

- Hiển thị cách chia động từ tiếng Pháp theo các thì

 

chiadongtu


Đọc văn bản

- Đọc một đoạn văn bản tiếng Việt/ Pháp do người dùng nhập vào hộp hội thoại.