ĐĂNG KÝ LICENSE KEY CHO PHẦN MỀM TRÊN MÁY VI TÍNH


(Test key là chuỗi được sinh ra bởi phần mềm)