Tên sản phẩm: Từ điển Nhật-Việt (vĩnh viễn)
Giá: 500,000 VND
Từ điển Nhật - Việt Lạc Việt là từ điển chi tiết và chính xác nhất hiện nay phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu. Số lượng từ hơn 320.000 từ và mục từ, bao gồm 3 bộ từ điển: Nhật –Việt, Việt – Nhật, Việt – Việt. Phiên bản vĩnh viễn.

 GIỚI THIỆU 

a

1. Từ điển Nhật-Việt:

Số lượng từ hơn 320.000 từ và mục từ, bao gồm 3 bộ từ điển: Nhật –Việt, Việt – Nhật, Việt – Việt. Được update mới nhất về giao diện và chức năng tra cứu.

nhat 4

2. Tính năng tra cứu Từ điển tiếng Nhật:

- Tra cứu chữ Nhật theo: Nhóm, bộ, nét, liệt kê. (Hiragana, katakana, chứ Hán (Kanji)). Giải thích mục từ tỉ mỉ tiếng Nhật và tiếng Việt

nhat 2

- Tra chéo: Trong Từ điển Nhật-Việt, người dùng có thể tra nghĩa của bất cứ từ nào nhìn thấy trong cửa sổ nội dung giải thích nghĩa mục từ. Chỉ cần nhắp đúp chuột vào một chữ, nghĩa của từ sẽ hiện ra.

nhat 3

- Phát âm: Nghe phát âm mục từ tiếng Nhật, tiếng Việt. Phát âm theo nhiều cách đọc khác nhau.

nhat 1

nhat 5

nhat 6

- Phối hợp nhiều từ điển vào trong cùng một giao diện.

- Cập nhật thông tin thường xuyên từ máy chủ của Lạc Việt.