Test key hoặc IMEI hoặc Product key

Hướng dẫn:

- Đối với các phần mềm Lạc Việt chạy trên thiết bị số có hệ điều hành Android, Windows Phone, IOS, các điện thoại có hỗ trợ Java thì Test key là chuỗi xuất hiện khi chạy chương trình lần đầu tiên.

- Đối với phần mềm Lạc Việt chạy trên thiết bị có hệ điều hành Symbian thì IMEI là chuỗi số có được khi bấm *#06# .