ĐĂNG KÝ LICENSE KEY CHO PHẦN MỀM TRÊN MÁY VI TÍNH
  • Áp dụng cho các phần mềm:
  • - Từ điển Anh Việt (mtd9 EVA).
  • - Từ điển Hoa Việt (mtd10 CVH).
  • - Từ điển cho sinh viên (mtd for Students).
  • - Từ điển Nhật Việt (mtd10 JVN).
  • - Khí công dưỡng sinh
Họ và tên (*)
Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ Email
Số điện thoại liên hệ (*)
Test Key (*)
(Test key là chuỗi được sinh ra bởi phần mềm)
Nhập dãy số trong hình bên(*)