Điều khoản

Bảo mật thông tin tại dcs.lacviet.com.vn

 

Bảo mật thông tin khách hàng: 

Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của chính Khách hàng đó trước khi Khách hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng cam kết bảo mật thông tin cá nhân sau:

  

- Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Lạc Việt được Lạc Việt cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Lạc Việt. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Lạc Việt sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

 

- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Lạc Việt không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Lạc Việt sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Lạc Việt không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

 

Công ty Lạc Việt chú trọng vấn đề bảo mật thông tin và nhanh chóng khắc phục các lỗi bảo mật hệ thống. Mỗi lỗi bảo mật được báo cáo đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.

  

Nếu bạn là khách hàng và bạn có thắc mắc đến việc đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin như sau:

Hotline:(08) 3844 2477

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Báo cáo lỗi

Nếu bạn phát hiện bất cứ lỗi bảo mật nào của hệ thống, vui lòng gửi email đến: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Vui lònng cung cấp các thông tin sau khi bạn gửi báo cáo: 

 

- Địa chỉ ULR của lỗi bảo mật.

- Mô tả cụ thể về lỗi bảo mật cùng với ảnh chụp màn hình.

- Các thông tin khác có liên quan

 

Sau khi xem xét, Lạc Việt sẽ cung cấp cho bạn các bước tiếp theo trong quy trình xử lý.

 

Điều khoản trách nhiệm 

Để đảm bảo về vấn đề an toàn, Lạc Việt khuyến cáo bạn không nên chia sẻ bất cứ thông tin nào về lỗi bảo mật cho cộng đồng đến khi chúng tôi tìm hiểu, xác nhận và phản hồi cho bạn. Khoảng thời gian cần thiết để xác nhận lỗi bảo mật rất khác nhau, tùy thuộc vào tính nghiêm trọng và sự ảnh hưởng đến hệ thống.