Hướng dẫn đăng ký License

1. Đăng ký License key cho phần mềm trên máy vi tính:

Huongdanlicense1

Các bước đăng ký License key:

 • Nhập thông tin của bạn (Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ).
 • Nhập Test Key: Test key là chuỗi được sinh ra bởi phần mềm. Sau khi cài đặt phần mềm trên máy vi tính, bạn chạy chương trình lên và nhập vào Product key (Sau khi thanh toán đơn hàng Product key sẽ được gửi về cho bạn), tiếp theo bấm Next, chương trình sẽ sinh ra Test key, bạn dùng Test key này để đăng lý License key.
 • Nhập dãy số trong hình.
 • Bấm vào nút Đăng ký để lấy License key.

Lưu ý: (*) Phần bắt buộc phải nhập.

2. Đăng ký License key cho phần mềm trên Điện thoại di động và Máy tính bảng:

2.1 Hình thức mua “Tin nhắn SMS”: bạn đã chọn hình thức nhắn tin với cú pháp LVTD gởi tới số 8783

Huongdanlicense2

Các bước đăng ký License key:

 • Nhập thông tin của bạn (Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ).
 • Chọn hình thức mua: Tin nhắn SMS.
 • Nhập Số điện thoại di động: số điện thoại di động mà bạn đã dùng để nhắn tin với cú pháp LVTD gởi tới số 8783.
 • Nhập Key đăng ký:
  • Nếu phần mềm của bạn sau khi cài đặt và chạy lên có hiển thị chuỗi Test key, thì trên giao diện đăng ký License này bạn đánh dấu chọn vào Test key, và nhập vào chuỗi Test key.
  • Nếu phần mềm của bạn khi chạy lên không có hiển thị chuỗi Test key, thì trên điện thoại bạn bấm *#06# để lấy số IMEI. Trên giao diện đăng ký License này bạn đánh dấu chọn vào Số IMEI, và nhập vào IMEI nhận được.
 • Nhập "dãy số trong hình".
 • Bấm vào nút Đăng ký để lấy License key.

Lưu ý: (*) Phần bắt buộc phải nhập.

2.2 Hình thức mua “Thẻ cào hoặc thanh toán trực tuyến”: dùng Product key trên thẻ cào hoặc qua thanh toán trực tuyến để đăng ký License key.

Huongdanlicense3

Các bước đăng ký License key:

 • Nhập thông tin của bạn (Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ).
 • Chọn hình thức mua: Thẻ cào hoặc thanh toán trực tuyến.
 • Nhập Product key: Product key trên thẻ cào hoặc qua thanh toán trực tuyến.
 • Nhập Key đăng ký.
  • Nếu phần mềm của bạn sau khi cài đặt và chạy lên có hiển thị chuỗi Test key, thì trên giao diện đăng ký License này bạn đánh dấu chọn vào Test key, và nhập vào chuỗi Test key.
  • Nếu phần mềm của bạn khi chạy lên không có hiển thị chuỗi Test key, thì trên điện thoại bạn bấm *#06# để lấy số IMEI. Trên giao diện đăng ký License này bạn đánh dấu chọn vào Số IMEI, và nhập vào số IMEI nhận được.
 • Nhập dãy số trong hình.
 • Bấm vào nút Đăng ký để lấy License key.

Lưu ý: (*) Phần bắt buộc phải nhập.

2.3 Hình thức mua “Khác”: điện thoại đi động hoặc máy tính bảng của bạn được khuyến mãi phần mềm của Lạc Việt.

Huongdanlicense4

Các bước đăng ký License key:

 • Nhập thông tin của bạn (Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ).
 • Chọn hình thức mua: Khác.
 • Nhập Test key: Test key là chuỗi được sinh ra bởi phần mềm.
 • Nhập dãy số trong hình.
 • Bấm vào nút Đăng ký để lấy License key.

Hướng dẫn khác

Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn thanh toán

Danh sách đại lý