Tên sản phẩm: Từ điển cho Windows Phone 7 (Vĩnh viễn)
Bao gồm 2 bộ Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh với hơn 300,000 mục từ và cụm từ.

 

GIỚI THIỆU

Dữ liệu:

    - Bao gồm 2 bộ Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh với hơn 300,000 mục từ và cụm từ.

    - Nội dung mục từ được biên soạn dựa theo nội dung Bộ Từ điển Anh-Việt-Anh, phiên bản mtd9 EVA dành cho PC


Đa dạng trong cách tra cứu:

    - Tra bình thường bằng cách sử dụng bàn phím mềm của máy.

    - Trachéo: Tra cứu bất kỳ từ nào trong giao diện giải nghĩa bằng một cú nhắp (từ  tiếng Anh và tiếng Việt), tự động xác định các từ ghép tiếng Việt.

    - Nhắp vào từ cần tra trong danh sách mục từ.

    - Tra cứu các mục từ đứng trước hoặc sau mục từ đang tra.


Phát âm:

    - Phát âm tất cả các từ, cụm từ và câu tiếng Anh bất kỳ có trong Từ điển.

    - Phát âm tiếng Việt bất kỳ các từ, cụm từ có trong Từ điển khi ĐTDĐ kết nối với  Internet.


Dịch đoạn văn tiếng anh:

    - Người dùng có thể dịch đoạn văn từ Anh sang Việt khi ĐTDĐ kết nối với Internet..
 
Tính năng học từ vựng:

    - Thêm các từ cần học vào thư mục Favorite, người dùng có thể học bất kỳ lúc nào.
 
Tự động lưu tất cả những từ đặt ra vào History.

    - Giúp người dùng xem lại những từ đã tra trước đó.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Giá thành: 100,000đ

Link video tham khảo tính năng sản phẩm: http://www.youtube.com/watch?v=zysNqPT5oI0