Tên sản phẩm: Từ điển trên hệ điều hành iOS (Vĩnh viễn)
Từ điển Lạc Việt được phát triển cho riêng hệ điều hành iOS được bán trên App Store.

TỪ ĐIỂN LẠC VIỆT TRÊN iOS.


1.    Giới thiệu

Từ điển Lạc Việt là một trong những công cụ phát triển kỹ năng ngoại ngữ do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt phát triển.

2.    Tính năng

- Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh.

- Dữ liệu phong phú với khoảng 300.000 từ và cụm từ .

- Nội dung được biên soạn công phu, cập nhật thường xuyên từ sách báo, Internet.

- Tra chéo: tra chéo ngay trong phần hiển thị. Nhấn bất kỳ từ nào để xem tiếp nghĩa.

- Lịch sử các từ đã tra cứu.

- Các từ cần chú ý.

- Hỗ trợ dịch đoạn văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt (yêu cầu kết nối mạng Internet).

- Hỗ trợ học từ vựng hàng ngày.

- Mỗi mục từ đều có phát âm (yêu cầu kết nối mạng Internet), phiên âm, nghĩa, ví dụ, từ ghép,... và tra tất cả các cụm từ liên quan.

3- Phần mềm dành cho: iphone và ipad

Link video tham khảo tính năng sản phẩm: http://www.youtube.com/watch?v=zysNqPT5oI0