ĐĂNG KÝ LICENSE KEY CHO PHẦN MỀM CHẠY TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNG
Họ và tên (*)
Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ Email
Số điện thoại liên hệ (*)
Hình thức mua
Số điện thoại di động (*):
(Số điện thoại di động của quý khách đã dùng để nhắn tin với cú pháp LVTD gởi tới số 8783)
Key đăng ký (*):
(Test key là chuỗi được sinh ra bởi phần mềm)
(Trên điện thoại quý khách nhập vào *#06# để lấy số IMEI)
Nhập dãy số trong hình bên(*)

Ghi chú:

- (*): Phần bắt buộc phải nhập.

- Hình thức mua "Tin nhắn SMS": Quý khách dùng số điện thoại di động đã dùng nhắn tin để đăng ký License.

- Hình thức mua "Thẻ cào hoặc thanh toán trực tuyến": Quý khách dùng Product key trên thẻ cào hoặc mua qua thanh toán trực tuyến để đăng ký License.

- Hình thức mua "Khác": Quý khách chỉ cần nhập vào Test key để đăng ký License.

- Để biết IMEI của điện thoại quý khách bấm *#06#