Giải thưởng

Giải thưởng Thông tin
kylucvn

Năm: 2012

Tên giải thưởng: Kỷ lục sở hữu trí tuệ Việt Nam lần I.

Danh hiệu: Đơn vị có phần mềm từ điển điện tử được sử dụng nhiều nhất Việt Nam

Bình chọn: Sách Kỷ lục Việt Nam

victa2011

Năm: 2011

Tên giải thưởng: Công nghệ thông tin truyền thông Tp. HCM lần 3.

Danh hiệu: Sản phẩm phần mềm tiêu biểu

Bình chọn: Sở Thông tin & Truyền thông

victa2010

Năm: 2010

Tên giải thưởng: Giải thưởng CNTT - TT Việt Nam 2010 (VICTA 2010).

Danh hiệu: Doanh nghiệp nội dung số có sản phẩm, dịch vụ mang tính văn hóa giáo dục tốt

Bình chọn: Bộ Thông tin & Truyền Thông.

mtdmob2010

Năm: 2010

Tên giải thưởng: Vietnam Mobile Awards 2010

Danh hiệu: Phần mềm trên điện thoại di động tốt nhất

Bình chọn: Bộ TT-TT bảo trợ. Đơn vị thực hiện: Báo điện tử Vietnamnet và Tạp chí Echip Mobile

phanmemeva2002-2005

Năm: 2005

Tên giải thưởng: Huy chương vàng ICT VN 2005

Danh hiệu: Đơn vị phần mềm đạt huy chương vàng ICT VN 2005

Bình chọn: Hội Tin Học VN và Viet Nam Computerworld Expo

Sản phẩm: Từ điển mtd Eva2002

phanmem2005

Năm: 2005

Tên giải thưởng: Huy chương vàng ICT VN 2005

Danh hiệu: Đơn vị phần mềm đạt huy chương vàng ICT VN 2005

Bình chọn: Hội Tin Học VN và Viet Nam Computerworld Expo

bestproduct2004

Năm: 2004

Tên giải thưởng: Thương hiệu Việt yêu thích

Danh hiệu: Thương hiệu được yêu thích nhất

Bình chọn: Đọc giả báo Doanh Nhân SaiGon

bestproduct2001

Năm: 2001

Tên giải thưởng: Sản phẩm CNTT ưa chuộng nhất 2001

Danh hiệu: Phần mềm tra cứu từ điển được ưa chuộng nhất

Bình chọn: PCWORLD VIỆT NAM

bestproduct2000

Năm: 2000

Tên giải thưởng: Sản phẩm CNTT ưa chuộng nhất 2000

Danh hiệu: Phần mềm tra cứu từ điển được ưa chuộng nhất

Bình chọn: PCWORLD VIỆT NAM

bestproduct1999

Năm: 1999

Tên giải thưởng: Sản phẩm CNTT ưa chuộng nhất 1999

Danh hiệu: Phần mềm tra cứu từ điển được ưa chuộng nhất

Bình chọn: PCWORLD VIỆT NAM

bestproduct99

Năm: 1999

Tên giải thưởng: Sản phẩm CNTT ưa chuộng nhất 1999

Danh hiệu: Công ty Tin học Uy tín nhất

Bình chọn: PCWORLD VIỆT NAM

hcv98

Năm: 1998

Tên giải thưởng: Huy chương vàng số khách hàng

Danh hiệu: Huy chương vàng số khách hàng

Bình chọn: Viet Nam Computerworld Expo & Diễn đàn CNTT

bestchoice97

Năm: 1997

Tên giải thưởng: Sản phẩm ưa chuộng nhất

Danh hiệu: Sản phẩm ưa chuộng nhất

Bình chọn: PCWORLD VIỆT NAM