GET LICENSE KEY FOR SOFTWARE RUN MOBILE PHONE AND TABLETS
User Name (*)
Address
Emaill
Phone number (*)
Select Registration form
Telephone (*):
(Number of mobile phone you used to text with syntax LVTD sent to the 8783)
Key registration (*):
(Test key sequence is generated by software)
(Phone for your destination *#06# to get the IMEI)
Enter the code in the party(*)

Note:

- (*): Phần bắt buộc phải nhập.

- Hình thức mua "Tin nhắn SMS": Quý khách dùng số điện thoại di động đã dùng nhắn tin để đăng kí License.

- Hình thức mua "Thẻ cào hoặc thanh toán trực tuyến": Quý khách dùng Product key trên thẻ cào hoặc mua qua thanh toán trực tuyến để đăng kí License.

- Hình thức mua "Khác": Quý khách chỉ cần nhập vào Test key để đăng kí License.

- Để biết IMEI của điện thoại quý khách bấm *#06#