ĐĂNG KÝ LICENSE KEY CHO PHẦN MỀM CHẠY TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNGGhi chú:

- (*): Phần bắt buộc phải nhập.

- Hình thức mua "Thẻ cào hoặc thanh toán trực tuyến": Quý khách dùng Product key trên thẻ cào hoặc mua qua thanh toán trực tuyến để đăng ký License.

- Hình thức mua "Khác": Quý khách chỉ cần nhập vào Test key để đăng ký License.

- Để biết IMEI của điện thoại quý khách bấm *#06#

Hình thức mua
Key đăng ký (*):

(Test key là chuỗi được sinh ra bởi phần mềm)